عنبر

تعبیر خواب عنبر به روایت منوچهر مطیعی تهرانی :

عنبر سود و نفع است چه بگیرید و چه بدهید و چه بخرید و کلا تعبیر عطرها را دارد. به ندرت ممکن است در شرایطی که ما هستیم و داریم عنبر در خواب ببینیم زیرا غالبا عنبر را نمی شناسیم و نمی دانیم در گذشته چه مصارفی داشته. فقط می دانیم معطر است لذا تعبیر عطریات را دارد.

تعبیر خواب عنبر به روایت امام جعفر صادق :

دیدن عنبر به خواب چهار وجه است.

اول: منفعت. دوم: ولایت. سوم: کامرانی. چهارم: ثنای نیکو.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *