شیطان

تعبیر خواب شیطان به روایت ابراهیم کرمانی : 

اگر ببیند مطیع ابلیس شد ، به هوای نفس گرفتار می آید .

اگر ببیند ابلیس چیزی به او بخشید ، اگر چیز خوبی ببخشد مال حرام بدست می آورد و اگر چیز بدی ببخشد در دین و اعتقادش خلل وارد می شود

اگر ابلیس را شادمان ببیند ، تعبیر آن باشد که مردم در راه تباهی سیر می کنند

اگر ببیند با شمشیر یا اسلحه به ابلیس حمله کرد و او بگریخت ، به مقامی والا می رسد و به عدل و داد رفتار خواهد کرد

اگر ببیند موفق به کشتن ابلیس شد ، بر هوای نفس غلبه می کند و درستکاری در پیش می گیرد

تعبیر خواب شیطان به روایت حضرت دانیال :

اگر ابلیس را در خواب ببیند ، دلیل بر دیدن دشمنی است دروغگو ، بی اعتقاد ، فریبکار بی شرم و نا امید از خوبیها و تیکیها که همواره دیگران را به بدی و شر می خواند و بر خورد نکردن با او مناسبتر است

اگر ببیند با شیطان جنگید و او را مغلوب کرد ، تعبیر آن باشد که به خیر و صلاح تمایل دارد

اگر ببیند با ابلیس در گیر شد و شکست خورد ، به راه شر و فساد تمایل دارد

اگر ببیند با ابلیس سخن می گوید ، از راه الهی منحرف می شود و سر از اطاعت پروردگار باز می زند

اگر ببیند ابلیس نصیحتش می کند و او خشنود است ، تعبیر چنان است که هم به مال و هم به تن و جان او آسیب می رسد

اگر ببیند ابلیس دست او را گرفت و به جایی برد ، دلیل انست که به گناهی بزرگ دست خواهد زد و اگر در خواب لفظ استغفار بر لب ْورده باشد پس از گناه به نصیحت خیر خواهی از گناه باز خواهد گشت

اگر ببیند بر کردن ابلیس زنجیر می گذارد ، در راه دین میان اهل رستگاری به شادمانی می رسد

اگر ابلیس را در مانده ببیند دلیل آن بلشد که علما و درستکاران و صالحان به توفیق خواهند رسید

1 فکر می‌کنند “شیطان

  1. سعید

    سلام ببخشید من خواب دیدم با دوستم میریم راه بستس همه جا پر از خون و شیرست برگشتیم راه بسته بود موقع برگشتن دو مرد به ما گفتن بیایین بریم ماهم اونور میریم مارو بردن دوستمو کلا انداختن تو اون شیره ها که خونم بودن منم پاهامو با ناخوناشون میبریدن ولی من فرار کردم این چی میشه؟
    ممنون میشم

    پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *